Till supportsidan

Personuppgiftspolicy

1. Vilka är Port 30 Kommanditbolag?
I denna policy kallas Port 30 Kommanditbolag, Orgnr: 969760-3257 för Port 30 och är personuppgiftsansvarig medan du kallas för medlem.

Port 30 ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, epost eller annat sätt.

Port 30 går att nå på följande sätt:


E-post: support@port30.se

2. Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy
Denna policy gäller för medlem som besöker hemsidan https://Sylvester.se och/eller våra kanaler på sociala medier.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som en fysisk nu levande person.

3. Data som Port 30 samlar in och hur den används. Port 30 agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.
Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Port 30 ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som medlem.

Port 30 agerar som personuppgiftsansvarig för de behandlingar som listas i tabellen Personuppgiftsbehandlingar längre ned på denna sida.

Som personuppgiftsansvarig har Port 30 ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs.

Vi behandlar känsliga personuppgifter som sexuella läggning, sexualliv samt övriga uppgifter du själv förser Port 30 med.

4. Säkerhet
Port 30 skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Port 30:s system som hanterar personuppgifter.

5. Underbiträden till Port 30
Port 30 använder underbiträden inom och utanför EU/ESS.

6. Utlämning av personuppgifter
6.a Microsoft
Vi använder oss av Microsofts officeprodukter och systemtjänster för vårt interna arbete. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Microsoft som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Microsoft i en molntjänst inom EU. Personuppgifterna kan av Microsoft vid en omfattande IT-incident överföras till tredjeland (det vill säga ett land utanför EU/ESS). Denna överföring sker bara i syfte att skydda uppgifterna.

6.b Mailgun Technologies
Vi använder oss av Mailguns epostjänster och e-post valideringstjänster. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas av Mailgun som har anlitats av oss som personuppgiftsbiträde. Personuppgifterna lagras av Mailgun utanför EU/ESS.

7. Hur används personuppgifter inom marknadsföring?
Port 30 använder dina uppgifter för att ge relevanta förslag och erbjudanden. Som medlem kan du väja att inte profileras för dessa ändamål.

8. Överföring av information
Port 30 sparar sin information inom EU. Vi säljer inte vidare någon personinformation till 3:e part.

9. Ändringar av denna personuppgiftspolicy
Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

Personuppgiftsbehandling Syftet med behandlingen Katgegorier av personuppgifter Kategorier av registrerade Rättslig grund Lagringstid
Besök på hemsidan ej registrerad Analys och uppföljning Cookie, IP-adress Hemsidebesökare Intresseavvägning 1-365 dagar
Besök på hemsidan inloggad/registrerad Tillhanda ge Sylvia/Sylvester, Analys och uppföljning E-post, IP-adress, Profiluppgifter inklusive känsliga uppgifter som själv mattas in av medlem Medlemar Intresseavvägning Tills medlem avslutar kontot + 6 månader.
Spärrade konton Säkerhet och förhindra återkommande regelbrott samt spam E-post, IP-adress, Profiluppgifter inklusive känsliga uppgifter som själv mattas in av medlem Medlemar Intresseavvägning 2 år